Facebook post by University of Helsinki

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen keskittyy sekä Suomessa että EU:ssa työelämän tarpeisiin. ”Jos syrjäytymistä mitataan ainoastaan talouden mittareilla, yhteiskunnalliset ja eriarvoistavat rakenteet, kuten esimerkiksi köyhyys, rasismi ja muu nuoriin kohdistuva marginalisointi jäävät piiloon”, sanoo aiheesta väitellyt Katariina Mertanen.
Nuorten syrjäytymistä ehkäistään yksilötasolla – rakenteelliset ongelmat jäävät huomiotta | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Yksittäisten nuorten käyttäytymisen muuttamisen sijaan tulisi keskittyä niihin tekijöihin, jotka syrjäyttävät ja eriarvoistavat.