Facebook post by University of Helsinki

Musiikki ja erityisesti laulaminen ovat hyväksi sisäkorvaistutetta käyttävien kuulovammaisten lasten kuulotaidoille. Lauluharrastus on yhteydessä siihen, että lapsi havaitsee paremmin puhetta melussa. Puheen havaitseminen taas vaikuttaa esimerkiksi lapsen selviämiseen arkielämässä ja oppimiseen.
Musiikki tukee kuulovammaisen lapsen kuulon kehitystä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopiston ja brittiläisen University College Londonin yhteisen tutkimushankkeen tulokset viittaavat siihen, että sisäkorvaistutetta käyttävien kuulovammaisten lasten kannattaa harrastaa musiikkia ja erityisesti laulua.