Facebook post by University of Helsinki

Kun teknologia korvaa ihmissuhteen esimerkiksi vanhustenhoidossa, moraalimme ja käsityksemme ihmisyydestä voivat muuttua. "Jos ulkoistamme huolenpidon ja hoivan koneille, riistämme itseltämme ja toisiltamme moraalisen kasvun mahdollisuuden", sanoo tekoälyn vaikutuksia tutkiva akatemiatutkija Aku Visala.
”Kun tekoäly kehittyy, ihmisen konemaisuus on suurempi ongelma kuin koneiden ihmismäisyys” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tutkijan mukaan keinoälyn kehitys muuttaa käsitystämme ihmisyydestä. Esimerkiksi kykymme empatiaan ja rakkauteen voi kaventua.