Facebook post by University of Helsinki

Vi har uppdaterat våra coronariktlinjer. Dessa beslut gäller från 30.11.2020 till 10.1.2021 på grund av den försämrade coronasituationen. Du hittar alltid våra coronariktlinjer i sin helhet på den här sidan. 👇 https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/coronaviruslaget-vid-helsingfors-universitet?utm_source=facebook&utm_medium=social_owned&utm_campaign=korona Lokaler 🔹Universitetets lokaler stängs 🔹Personalens elektroniska nycklar fungerar 🔹På varje campus kommer det att finnas en fastighet med entréservice 🔹Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen 🔹Självstudielokalerna stängs 🔹Tankehörnan stängs 🔹Datasalarna stängs 🔹Unitube-studiorna kan användas Evenemang, undervisning och tentamina 🔹Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler 🔹Detta gäller inte nödvändig undervisning eller nödvändiga tentamina, inte heller andra absolut nödvändiga möten med högst 10 deltagare Arbete 🔹Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt 🔹Vid laboratoriearbete tillämpas anmälningsförfarande, och det förutsätts att arbetet planeras så att man kan följa säkerhetsanvisningarna Disputationer 🔹Inga disputationer ordnas med fysisk närvaro 🔹I distansdisputationer får endast disputanden, opponenten, kustos, eventuella andra medlemmar i betygsnämnden, en av-stödperson och disputandens närstående vara närvarande 🔹Högst 10 personer får befinna sig i salen Biblioteken 🔹Universitetsbibliotekets alla enheter stängs, förutom huvudbiblioteket i Kajsahuset 🔹I Kajsahuset och Nationalbiblioteket öppnas tjänster för avhämtning och återlämning av material 🔹Till övriga delar hålls också Nationalbiblioteket stängt Museerna 🔹Universitetsmuseet stängs för allmänheten fram till 20.12.2020 🔹Luomus stängs för allmänheten fram till 20.12.2020 🔹Utomhusområdet i Kajsaniemi botaniska trädgård stängs inte Unisport 🔹Unisports alla motions- och kundlokaler stängs fram till 20.12.2020 Följande informationstillfälle om coronasituationen för personalen och studenterna ordnas måndag 30.11 kl. 9–11.
Coronavirusläget vid Helsingfors universitet | Helsingfors universitet l.facebook.com

Coronavirusläget vid Helsingfors universitet