Facebook post by University of Helsinki

Suomenruotsalainen ryhmäidentiteetti syntyi laulamalla, lausumalla ja ompelemalla 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta alkaen. Suomenruotsalaisuus rakennettiin tietoisesti, vastareaktiona 1800-luvun suomalaisuusliikkeeseen.
Suomenruotsalainen identiteetti rakentui yhdistyksissä ja järjestöissä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Maria Saariston vxc3xa4itxc3xb6stutkimus kartoittaa, milloin, miten ja miksi suomenruotsalainen ryhmxc3xa4identiteetti syntyi, miten se on kehittynyt ja miten sitxc3xa4 on yllxc3xa4pidetty txc3xa4hxc3xa4n pxc3xa4ivxc3xa4xc3xa4n saakka.