Facebook post by University of Helsinki

Jätimme lausuntomme hallituksen koulutuspoliittisesta selonteosta. Selonteko määrittää suuntaviivat koko Suomen koulutuskentän seuraavan 10 vuoden kehitykselle. Muutama keskeinen nosto lausunnostamme: 🔹 Millaisella rahoituksella korkeakoulutettujen määrä nostetaan vähintään 50 %:iin 24–34-vuotiaiden ikäluokasta? 🔹 Meidän tulisi ottaa tavoitteeksi parantaa opettaja/opiskelija-suhdelukua. 🔹 Opintotuen tason pitää olla riittävä elämiseen. 🔹 Opintoajat pitäisi laskea erikseen kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa. Silloin opiskelija voisi viettää välivuoden työelämässä ilman, että se lasketaan opiskeluajan venymisenä. 🔹 Varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia työllistää kv-opiskelijoita on vahvistettava. 🔹 Selonteon visioon tulisi lisätä koulutuksen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentajana. 🔹 Opettajien ja ohjaajien ymmärrystä ja osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä on vahvistettava. 🔹 Ennakoitava ja pitkäjänteinen rahoitus on edellytys sille, että koulutus- ja tutkimustyölle asetetut tavoitteet voidaan ylipäänsä saavuttaa. Hankehumpalla se ei onnistu. Lue lausuntomme kokonaisuudessaan verkkosuivuillamme!
Helsingin yliopiston viesti koulutuspoliittiseen selontekoon: Laatu ja saavutettavuus edellä! | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Helsingin yliopisto lausui hallituksen koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta.