Facebook post by University of Helsinki

I Sverige pågår ett försök med övningsskolor enligt finsk modell. I Finland anser man övningsskolorna vara en anledning till landets högkvalitativa lärarutbildning.
Vad är det som gör lärarutbildningen i Finland så bra? Övningsskolorna är en förklaring helsinki.fi

För att arbeta som behörig lärare i Finland, gör universitetsstudenterna praktik i övningsskolor under studietiden. I magisterexamen ingår 20 studiepoäng lärarpraktik för både klass- och ämneslärarna.