Facebook post by University of Helsinki

13 423 näytettä, jotka edustavat 343:a vähän tunnettua kovakuoriais- ja kärpäslajia eri puolilta maailmaa. Akateemikko Ilkka Hanski teki mittavan elämäntyön ekologian alalla, ja nyt Luonnontieteellinen museo on digitoinut ja saattanut tukijoiden ja suuren yleisön käyttöön hänen hyönteiskokoelmansa.
Merkittävä hyönteiskokoelma auttaa tunnistaman tieteelle uusia lajeja helsinki.fi

Ilkka Hanskin hyönteiskokoelmaan sisältyy 13 423 neulattua näytettä, jotka edustavat 343:a vähän tunnettua kovakuoriais- ja kärpäslajia Madagaskarilta, Borneosta, Sulawesista, Sumatralta ja eri puolilta Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa.