Facebook post by University of Helsinki

Musiikki auttaa kuulovammaisia puheen kehityksessä. Se kehittää muun muassa lasten kykyä havaita puheen rytmiä ja äänenkorkeuden vaihteluita ja puhekieltä. Nyt koottu ohjeisto opastaa, miten musiikkia voi käyttää kehityksen tukena. Ohjeet sopivat niin kuulovammaisen lapsen vanhemmille, varhaiskasvattajille, opettajille, puheterapeuteille ja muille kuntouttajille kuin kuulovammaisille itselleen.
Musiikki kehittää kuulovammaisen puhekieltä - ohjeet kansainväliseen käyttöön | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Puhemuskarista apu kuulovammaisen puheen oppimiseen