Facebook post by University of Helsinki

Lasten sukupuolijakaumaa säätelevä geeni liittyy raskausmyrkytyksiin. Sama tutkimus vahvistaa myös havaintoja siitä, että poikasikiöt ovat herkempiä raskausmyrkytykselle.
Tutkijat löysivät yhteyden geenien ja raskausmyrkytyksen välillä – HLA-G-geeni säätelee lasten sukupuolijakaumaa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tutkimustulokset vahvistavat aiempia havaintoja poikasikiöiden herkkyydestä raskausmyrkytykselle.