Facebook post by University of Helsinki

Vi strävar efter att arrangera vårens urvalsprov i Mässcentrum. Noggranna säkerhetsarrangemang gäller. De sökande får information om hur proven genomförs senast 16.3.2021.
Universiteten förbereder sig för att ordna urvalsprov på campus | Helsingfors universitet l.facebook.com

De sökande får senast 16.3 information om hur urvalsproven genomförs.