Facebook post by University of Helsinki

Forskning visar att pseudodialog är mycket vanligare än man tidigare antagit. "Det materialet visar att alla sysslar med pseudodialog, och ofta. Det är ett mycket vanligt och vardagligt fenomen. Det som är relevant är att talaren vet att åhöraren inte deltar eller inte kan delta i dialogen och accepterar detta", tillägger professor emeritus Arto Mustajoki.
Be­röm­mer du bi­len el­ler pra­tar av dig med kruk­väx­ten? Pseu­do­dia­log är en van­lig form av di­a­log | Helsingfors universitet helsinki.fi

Nästan alla sysslar med pseudodialog, en slags oegentlig dialog. Forskare har identifierat olika undergrupper av fenomenet.