Facebook post by University of Helsinki

Så blev Finland bättre än Sverige i nästan allt, skrev Svenska Dagbladet i helgen. Finlands framgång både i Pisa-undersökningen och på flera andra mätare har väckt internationellt intresse för de finländska skolorna och den finländska lärarutbildningen. Finland är till exempel världens lyckligaste land, vi har den bästa luftkvaliteten och den minsta mängden korruption. Hela världen följer den finländska skolans utveckling. Men vad är det som gör Finlands skolsystem speciellt? Professor Kirsti Lonka vid Helsingfors universitet berättar.
Utbildning hjälpte Finland ur fattigdomen, och endast med hjälp av ständig utveckling kan landet hålla sig på toppen helsinki.fi

Kirsti Lonka, professor i pedagogisk psykologi, Helsingfors universitet: Replik om framtidens undervisning.