Facebook post by University of Helsinki

Musiikki tukee lapsen kykyä hahmottaa puhetta, kuten rytmin ja äänenkorkeuden vaihteluita. Suomalaiset tutkijat ovat koonneet kansainväliseen käyttöön ohjeiston, jonka avulla voi tehdä musiikkia niin, että se tukee puhekielen kehitystä. Ohjeet sopivat esimerkiksi kuulovammaisen lapsen vanhemmille, varhaiskasvattajille, opettajille ja puheterapeuteille.
Musiikki kehittää kuulovammaisen puhekieltä – ohjeet kansainväliseen käyttöön | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Puhemuskarista apu kuulovammaisen puheen oppimiseen