Facebook post by University of Helsinki

Tekoälyn kehittyminen herättää eettisiä kysymyksiä, joihin kannattaisi etsiä vastauksia nyt, uskonnonfilosofi sanoo. Jos esimerkiksi ulkoistamme vanhusten hoidon roboteille, lasten ei tarvitse uhrata aikaansa ikääntyvistä vanhemmista huolehtimiseen. Onko se tavoittelemisen arvoista – tahdommeko korvata teknologialla asioita, jotka edellyttäisivät meiltä moraalista ponnistelua?
”Kun tekoäly kehittyy, ihmisen konemaisuus on suurempi ongelma kuin koneiden ihmismäisyys” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Keinoäly muuttaa käsitystämme ihmisyydestä. Esimerkiksi kykymme empatiaan voi kaventua, sanoo tutkija.