Facebook post by University of Helsinki

Aloitamme asteittaisen palautumisen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Löydät viimeisimmät ohjeet kokonaisuudessaan aina tältä sivulta. 👇 https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/koronavirustilanne-helsingin-yliopistossa?utm_source=facebook&utm_medium=social_owned&utm_campaign=korona ***Päätöksen pääkohdat: *Suunnitelmasta yleisesti* 🔹palautumissuunnitelmamme on nelivaiheinen 🔹1. vaihe voidaan käynnistää 6.5.2020 alkaen 🔹viestimme päätöksistä sitä mukaa, kun niitä tarkennetaan 🔹yksiköiden tilannekeskukset ja HR ohjeistavat tarkemmin päätösten toteuttamisesta *Tutkimustoiminta* 🔹6.5. alkaen käynnistetään aikakriittisen tutkimustoiminnan palauttaminen 🔹tavoitteena 1. vaiheessa on varmistaa tutkimustoiminnan jatkuvuus 🔹yksiköt laativat aikataulutetut listat 1. vaiheessa palautuvasta aikakriittisestä tutkimustoiminnasta 🔹tiloissa voi olla yhtä aikaa max 10–20% normaalimiehityksestä 🔹turvallisuus- ja terveysohjeistukset sekä kokoontumisrajoitukset on otettava huomioon 🔹koulutukseen kuuluvat pakolliset laboratoriokurssit ja näyttökokeet voidaan aloittaa 🔹laboratoriotilojen käytölle on laadittu ohjeelliset turvallisuussuositukset: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/labraohjeet.pdf *Opetus ja harjoittelukoulut* 🔹lähiopetusta ei järjestetä kevätlukukauden aikana 🔹harjoittelukoulujen perusopetus käynnistetään 14.5. *Etätyö* 🔹etätyösuositusta jatketaan 🔹yliopistolaiset ovat lähtökohtaisesti etätöissä 31.7. asti *Palautumisen toinen vaihe* 🔹palautumissuunnitelman toinen vaihe alkaa 1.6. 🔹2. vaiheessa yliopiston tiloissa voi jatkaa tutkimusta yksikön tilannekeskuksen päätöksellä, jos tutkimus edellyttää läsnäoloa yliopiston tiloissa ja viranomaisohjeet sen mahdollistavat 🔹kriittiset tentit voi järjestää 🔹kriittiset kenttäkurssit voi järjestää 🔹asiakaspalvelupisteet, itseopiskelutilat ja yleisökohteet avataan kohdekohtaisen arvioinnin perusteella, kokoontumisrajoitukset huomioiden Palautumissuunnitelmaan voidaan tehdä täsmennyksiä ja muutoksia koronavirustilanteen kehittyessä ja Suomen hallituksen tehdessä uusia päätöksiä. Muilta kuin palautumissuunnitelmassa mainituilta osilta noudatetaan edelleen voimassa olevia poikkeustilanteen ohjeita ja sääntöjä.
Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.