Facebook post by University of Helsinki

Sekä opiskelijoiden että opettajien on täytynyt poikkeustilanteessa totutella uudenlaisiin opetus- ja opiskelumuotoihin yliopistolla. Lue blogista, kuinka geotieteiden opiskelija Rebekka Salmi suoritti kallioperäkartoituksen ja sedimentologian kenttäkurssit poikkeustilanteessa.
Kenttäkurssit poikkeustilanteessa l.facebook.com

Opiskelu yliopistossa ei välttämättä ole pelkkiä luentoja ja tietokoneella istumista. Geotieteiden kandiohjelmaan kuuluu kaksi kenttäkurssia: kallioperäkartoituksen kenttäkurssi ja sedimentologian kenttäkurssi. Yleensä kallioperäkartoituksen kenttäkurssi on pidetty Hyytiälän metsäasem...