Facebook post by University of Helsinki

Mikroskooppisen pienet eliöt voivat vaikuttaa ekosysteemien toimintaan yhtä paljon kuin isommat eliöt. Piilevät ovat usein tuottavin leväryhmä erityisesti pohjoisen viileissä vesissä. Tuottavuudella tarkoitetaan sitä, miten tehokkaasti elinympäristön yhteyttämiskykyiset eliöt muuttavat energian biomassaksi. Piileväyhteisöjen monimuotoisuus muodosti alarajan ekosysteemin tuottavuudelle. Tutkimuksessa kaikkein tuottavimpia olivat yhteisöt, joiden lajit olivat lajipiirteiltään eli ominaisuuksiltaan monipuolisimmat.
Merten pohjien piilevät: monimuotoiset yhteisöt tuottavat tehokkaimmin biomassaa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Itämerellä tehdyn tutkimuksen mukaan monimuotoiset piileväyhteisöt edistävät merten rannikkovyöhykkeiden tuottavuutta