Facebook post by University of Helsinki

Maatalousympäristön lintulajit ovat vähentyneet pitkään Euroopassa. Lajien tilannetta on yritetty parantaa maksamalla maataloustuottajille tukia sellaisista toimenpiteistä, jotka oletettavasti ovat ympäristölle suotuisia. Tuore tutkimus osoitti, että luomueläintilojen läheisyys kasvatti lintujen määrää.
Luomueläintilat hyödyttävät maatalousympäristössä pesiviä lintuja | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että ympäristötuista vain luomueläintilojen läheisyys kasvatti lintumääriä.