Facebook post by University of Helsinki

Miten opettaja voi edistää demokratiaa? Mitkä ovat opettajan velvollisuudet sen varmistamisessa, että kaikkien oppilaiden ihmisoikeudet toteutuvat? Moni kasvatusalan ammattilainen ei tiedä tai tuntee neuvottomuutta vaikkapa silloin, kun koulussa pitäisi ottaa kantaa vihapuheeseen. De­mo­kra­tia- ja ih­mi­soi­keus­kas­va­tuk­sen kurs­si an­toi opet­ta­jao­pis­ke­li­joil­le tie­toa ja roh­keut­ta.
Ihmisoikeuksien turvaaminen koulussa ei ole mielipidekysymys | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen opettajankoulutuksessa, opiskelijoiden näkemyksiä, hankeraportti ja materiaalivaranto.