Facebook post by University of Helsinki

Ilmastonmuutos, puhtaan veden riittävyys, ilmanlaatu. Siinä muutamia suuria kysymyksiä, joiden parissa Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR) ahkeroi. Tietoa eri ympäristöjen muutoksista kertyy yhteensä kahdeksalta SMEAR-tutkimusasemalta Suomesta, Virosta, Kiinasta ja Etelä-Afrikasta. Asemilta on saatu aineistoa muun muassa maailman viitatuimpiin tutkijoihin lukeutuvan Markku Kulmalan aerosolitutkimuksia varten. Niiden ansiosta nyt ymmärretään, miten suuri merkitys aerosolihiukkasilla on ekosysteemeissä ja ilmastonmuutoksessa.
Tutkimus luo tiekarttaa ilmastonmuutoksen hillintään | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Maailman viitatuimpiin tutkijoihin lukeutuva Markku Kulmala on osoittanut, mikä on aerosolihiukkasten merkitys ekosysteemeissä ja ilmastonmuutoksessa.