Facebook post by University of Helsinki

Kaikkien huomio on nyt kiinnittyneenä yhteen virukseen. Tulevaisuuttamme säätäviä mikrobeja on kuitenkin paljon. Yksi ratkaisija ovat arktisessa maaperässä elävät bakteerit, joiden valtasuhteista riippuu ilmastonmuutoksen vauhti. Jenni Hultaman on näiden mikrobiyhteisöiden parhaita tuntijoita maailmassa.
Arktisten mikrobien valtasuhteet ovat kohtalonkysymys myös ihmisille | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Arktisen maan mikrobien valtasuhteet ovat kohtalonkysymys myös ihmisille. Niistä riippuu, paljonko sulava ikirouta hönkii metaania.