Facebook post by University of Helsinki

Ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen voidaan ehkäistä kattavalla suojelualueverkostolla, tuore tutkimus osoittaa. Puskuroivat vaikutukset ovat sitä voimakkaampia mitä enemmän maapinta-alaa on suojeltu.
Luonnonsuojelualueet suojaavat luonnon monimuotoisuutta ilmaston- ja ympäristömuutoksia vastaan | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suojelualueilla linnut voivat paremmin. Suojelualueet hidastavat pohjoisten lajien vetäytymistä, mutta myös auttavat eteläisiä lajeja levittäytymään kohti pohjoista.