Facebook post by University of Helsinki

Anne Kouvonen on ensimmäinen nainen sosiaalipolitiikan professorina Helsingin yliopistossa. Eriarvoisuuden tutkija lähti akateemiselle uralle Kainuusta, 1990-luvun laman keskeltä. Jos Suomen yliopistoissa olisi kerätty lukukausimaksuja, Kouvosen opinnot olisivat luultavasti jääneet haaveeksi. ”Olen kiitollinen maksuttomista, kaikille kuuluvista korkeakouluopinnoista ja opintotuesta. Lapsilisät ja kouluruoka ovat niin ikään loistavia asioita. Varhaisessa vaiheessa tukeminen auttaa joka lasta kotitaustasta riippumatta”, Kouvonen sanoo.
"Tutkijoita ei epäillä lusmuilusta, sama luottamus puuttuu monilta aloilta" | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Anne Kouvonen on valtiotieteellisen tiedekunnan nuorin naisprofessori ja ensimmäinen sosiaalipolitiikan naisprofessori Helsingin yliopistossa.