Facebook post by University of Helsinki

Ikiroudalle suotuisat alueet maailmassa vähenevät ilmastonmuutoksen myötä vähintään kolmanneksella nykyisestä, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Muutos vaikuttaa paitsi arktisiin ekosysteemeihin, myös yhteiskuntiin ja globaaliin ilmastojärjestelmään.
Tutkijat: Ikiroudan alue kutistuu kolmanneksella ilmastonmuutoksen takia | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suurimmat muutokset tapahtuvat siellä, missä nykyiset maaperän lämpötilat ovat alhaisia mutta ennustettu ilmastonmuutos suurta. Tällainen paikka on esimerkiksi keskisen Siperian laaja ikirouta-alue.