Facebook post by University of Helsinki

Koululaisten osaamistaso on eri mittarien mukaan laskeutunut viime vuosina, mutta mistä se johtuu? Asiantuntijan mukaan ei ainakaan nuorten tyhmentymisestä. "Testaamalla saatavat tunnusluvut ovat laskeneet, mutta ei ole näyttöä, että tämä koskisi myös todellista osaamista", sanoo erityispedagogiikan professori emeritus Jarkko Hautamäki.
Heikkenevä PISA-menestys ei tarkoita, että nuoret olisivat entistä tyhmempiä - vaan tuhmempia | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Huonontuvat testitulokset kielivät enemmän heikosta motivaatiosta kuin todellisesta osaamisesta, arvioi erityispedagogiikan professori emeritus Jarkko Hautamäki.