Facebook post by Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Pellolla pesivien lintulajien pesillä on suuri riski tuhoutua viljelytöiden yhteydessä. Lämpökameralla varustetun droonin avulla pesät on helpompi löytää. Tulevaisuudessa monitoimidroonit voivat tarkkailla niin pellon kasvukuntoa, rikkakasvitilannetta kuin linnunpesiäkin, ja ilmoittaa niistä traktorin järjestelmille.
Droonit ja tekoäly voivat suojata pellolla pesivien lintujen pesiä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että muuten vaikeasti löydettävät pesät voidaan paikantaa droonien ja tekoälyn avulla.