Facebook post by University of Helsinki

Opiskelija Jonna Hautamäen mukaan geotieteiden opinnoissa teoria ja käytäntö yhdistyvät alusta lähtien. Luentoja on paljon, mutta opiskelijat pääsevät heti myös luontoon havainnoimaan, ottamaan näytteitä ja harjoittelemaan työvälineiden käyttöä. Näytteitä tutkitaan mikroskoopilla ja laboratoriossa tehdään geokemiallisia analyysejä. Parasta Hautamäen mukaan opinnoissa ovatkin juuri kenttäkurssit. Isona hän aikoo tehdä töitä joko järisevän maan tai purkautuvien vuorten parissa. Hae geotieteiden kandiohjelmaan tai muihin Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmiin yhteishaussa 3.4.2019 klo 15:00 mennessä.
Geotieteet tutkivat maankamaraa ja maapallon toimintaa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Geotieteiden opiskelijat työllistyvät paitsi yliopistolle ja tutkimuslaitoksiin myös insinööri- ja konsulttitoimistoihin, ELY-keskuksiin ja kuntiin sekä malminetsintäfirmoihin.