Facebook post by University of Helsinki

Päätimme sijoittaa 1,5 miljoonaa euroa opiskelijoiden yrittäjyysohjelma HELSEEDiin. 💪 Lisäämme myös yrittäjyyskurssin osaksi opintotarjontaamme.
Miljoonapanostus HELSEED-ohjelmaan – yrittäjyyskurssi osaksi yliopiston opintotarjontaa | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopisto on koulutustarjonnaltaan Suomen monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka tarjoaa tutkimukseen perustuvaa korkeatasoista opetusta sekä lukuisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Yliopisto näkee yrittäjyyden yhä useamman opiskelijan urapolkuna ja lisää yrittäjyyskurssin o...