Facebook post by University of Helsinki

Doktorand Sirke Piirainen utreder vad som händer med fåglarna när klimatet och miljön förändras. Hur har miljöförändringarna under de senaste årtiondena påverkat olika arters utbredning eller tillbakagång? Hon fick bidrag till sin forskning från Ilkka Hanskis fond. Donationer till fonden hedrar Hanskis livsverk inom vetenskapsområdena populations- och naturvårdsbiologi.
Stipendiet hjälpte doktoranden ta nästa steg i forskarkarriären | Helsingfors universitet helsinki.fi

Doktorand Sirke Piirainen utreder vad som händer med fåglarna när klimatet och miljön förändras. Hon fick bidrag till sin forskning från Ilkka Hanskis fond.