Facebook post by University of Helsinki

Maatalouden tukipolitiikka on uudistettava ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tutkija kokosi kattavan listan toimenpiteitä, joista moni parantaa päästöjen vähentämisen lisäksi ruoan laatua, omavaraisuutta tai energiatehokkuutta. Myös ruokapolitiikkaan kaivataan kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä otetta. Ruoka yhdistää maatalouden, ympäristön, ravitsemuksen, terveyden, eläinten hyvinvoinnin, maaseudun elinkeinot sekä kaupan ja kehityspolitiikan, mutta näitä kaikkia tarkastellaan nyt omina sektoreinaan.
“Maatalouden päästöt alas ja nopeasti” – miten ihmeessä se onnistuu? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Maatalouden kasvihuonepäästöjen vähentäminen on olennaisessa roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomalaisilla maatiloilla pystytään tekemään merkittäviä ilmastonmuutoksen hillintätoimia, jos maanviljelijöitä kannustetaan tietopohjaisen tukipolitiikan avulla, kirjoittaa Marjukka La...