Facebook post by University of Helsinki

Normaalipainoisten kannattaisi laihdutuskuurien sijaan keskittyä terveellisiin elintapoihin. Tuore väitös kertoo, että laihduttamisyritykset ovat yhteydessä myöhempään lihomiseen ja tyypin 2 diabetekseen.
Laihduttamisyritykset nostivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet. Laihduttajilla, joilla oli epäterveellisiä elintapoja, oli tutkimuksessa korostunut riski sa