Facebook post by University of Helsinki

Helsingfors universitet inleder samarbete med internationella kommersialiseringsbolaget Xinova. Forskargrupper och akademiska spinout-företag får genom Xinovas globala nätverk större möjlighet att komma i kontakt med internationella investerare, företagare och kunder.
Helsingfors universitet tar hjälp av kommersialiseringsbolaget Xinova för att sprida sina forskningsbaserade innovationer | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Helsinki Innovation Services, som ägs av Helsingfors universitet, inleder samarbete med kommersialiseringsbolaget Xinova för att nå en internationell marknad.