Facebook post by University of Helsinki

Den finlandssvenska gruppidentiteten sjöngs, reciterades och syddes fram från och med sekelskiftet 1900. Föreningslivet har utvecklat och upprätthållit den kollektiva identiteten fram till idag.
Den fin­lands­svens­ka ska­pel­se­be­rät­tel­sen föd­des i för­e­nings­li­vet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Maria Saaristo disputerar den 20.8.2020 vid Helsingfors universitet pxc3xa5 en avhandling om den finlandssvenska identitetens uppkomst och kontinuitet.