Facebook post by University of Helsinki

Kun kaupunkilaislapset leikkivät päiväkodissa viherpihalla, heidän mikrobistonsa ja sitä kautta elimistön immuunitasapaino muuttui. Tutkimus vahvisti, että luonnosta saatavat mikrobit pienentävät esimerkiksi astman, allergioiden ja tyypin 1 diabeteksen riskiä.
Kaupunkilaislasten terveys koheni luontoaltistuksen myötä | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Marja Roslundin väitöstutkimus osoittaa monipuolisen luontoaltistuksen edistävän kaupunkilaislasten immuunitasapainoa elimistön mikrobiston kautta. Samaan aikaan mikrobistoa uhkaavat kaupungin haitta-aineet.