Facebook post by University of Helsinki

Idag firar vi Stiftelsedagen och vi önskar rikta ett varmt tack till alla stiftelser som stöder forskning och undervisning. Er verksamhet är oerhört viktigt! Tack vare stiftelsernas stöd fick vi möjlighet att inleda en svenskspråkig klasslärarutbildning som det finns ett stort behov av.