Facebook post by University of Helsinki

Osallistu tutkimusen tekoon! Tutkijat keräävät aineistoa lepakoiden ruokavalion ja petojenvälttämiskäyttäytymisen selvittämiseen. Papananäytteiden keruuseen ja kaikuluotauksen äänitykseen voi osallistua kuka tahansa, jonka lähiympäristössä on lepakoiden kesäyhdyskunta.
Asuuko vintilläsi lepakoita? Auta keräämään tutkimusaineistoa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Luomuksen ja Turun yliopiston tutkijaryhmä tarvitsee yleisön apua aineiston keräämisessä.