Facebook post by University of Helsinki

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa sekä lintujen pesinnän ajoitukseen että pesimäkauden pituuteen. Lintujen pesinnät ovat aikaistuneet ja pesintäaika lyhentynyt Suomessa neljän viime vuosikymmenen aikana, selviää laajasta tutkimuksesta.
Suomen lintujen pesimäkausi on sekä aikaistunut että lyhentynyt | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Aikaistuneista keväistä ja pesinnän aloituksista huolimatta linnut eivät näytä käyttävän suhteessa enempää aikaa pesimiseen