Facebook post by University of Helsinki

”Kun yksityisyyttä suojataan, jokin muu oikeus väistyy. Siihen pitää suhtautua kriittisesti.” Yliopistonlehtori Susanna Lindroos-Hovinheimo johtaa projektia, joka tutkii esimerkiksi sitä, miten EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa sananvapauteen.
EU:n tiukalla tietosuoja-asetuksella on yllättävä seuraus: se panee oikeuslaitoksen pohtimaan, mikä on yksilö | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Toukokuusta alkaen kaikissa EU-maissa sovellettava asetus korostaa kansalaisen yksityisyyden suojaa mutta herättää samalla isoja kysymyksiä: miten toimii sanavapaus, miten käy palvelujen joustavuudelle?