Facebook post by University of Helsinki

Samalla kun yliopistonlehtori Tiina Airaksisen opiskelijat oppivat kursseilla Aasian maiden historiaa, politiikkaa ja kulttuureja, he harjaantuvat myös projektinhallinnassa ja esiintymisessä. Palkittu opettaja mieltää opettamisen valmentamiseksi ja mentoroinniksi. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan ja moniin muihin Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmiin voi hakea korkeakoulujen yhteishaussa 18.3.–1.4.2020.
“Yliopistossa ei tarvitse kilpailla, koska tutkinto tehdään itselle” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Palkittu Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori Tiina Airaksinen haluaa, että opiskelijat oppivat hänen kursseillaan paitsi substanssia myös työelämätaitoja.