Facebook post by University of Helsinki

Helsingin yliopiston vararehtoreiksi valittiin Paula Eerola, Sari Lindblom, Hanna Snellman ja Tom Böhling. Rehtoraatin valinnassa korostettiin yliopiston eri tieteenalojen sekä naisten ja miesten tasa-arvoista edustusta. Vararehtorit aloittavat viisivuotisen kautensa 1.8.2018, samaan aikaan uuden rehtorin Jari Niemelän kanssa.
Helsingin yliopistoon neljä vararehtoria | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopistoon neljä vararehtoria