Facebook post by University of Helsinki

Professor Kim Vettenranta har haft en central roll i att utveckla behandlingen av leukemi hos barn i Finland. Numera tillfrisknar 98 procent av alla barn som insjuknar i leukemi. Vettenrantas professur grundar sig på donationsmedel: universitetet beslutade att tillsätta professuren med hjälp av en donation från Finlands Röda Kors Blodtjänst till det medicinska och farmaceutiska utbildningsområdet. Du kan också stöda cancerforskningen: www.helsinki.fi/donera
Leukemi besegras med hjälp av forskning | Helsingfors universitet helsinki.fi

Professor Kim Vettenranta har haft en central roll i att utveckla behandlingen av leukemi hos barn i Finland. Numera tillfrisknar 98 procent av alla barn som insjuknar i leukemi.