Facebook post by University of Helsinki

Jos tiedekasvatus kytkettäisiin tiukemmin varhaiskasvatukseen, erilaisista taustoista tulevilla lapsilla olisi tasa-arvoisemmat lähtökohdat omaksua tieteellinen ajatustapa. Se hyödyttäisi koko yhteiskuntaa, sanoo suomalaista tiedekasvatusta Helsingin yliopistossa kehittävä Jenni Vartiainen.
Jenni Vartiainen: Leikkiin perustuva tiedekasvatus kasvattaa kriittiseksi ja aktiiviseksi | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Leikkivä tiedekasvatus on yksi Suomen koulutuksen vientituotteista.