Facebook post by University of Helsinki

Kuorolaulu kannattaa. Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että ikääntyneiden kuorolaulajien kognitiivinen toimintakyky on parempi kuin niiden, jotka eivät ole kuorossa. Kuorolaulu lisää myös sosiaalista hyvinvointia.
Ikääntyneillä kuorolaulajilla viitteitä paremmasta kognitiivisesta toimintakyvystä | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Tutkijat ovat saaneet uutta tietoa kuorolaulamisen hyödyistä: kuorolaululla voi olla samansuuntaisia kognitiivista toimintakykyä edistäviä vaikutuksia kuin instrumentaalisilla musiikkiharrastuksilla.