Facebook post by University of Helsinki

Kaivostoimintaa ohjataan Suomessa kymmenin säädöksin lupakäytännöistä perustuslakiin, mutta kokonaisuus vuotaa silti. Kannattaako geologisia luonnonvaroja myydä juuri nyt ja nykyehdoin? Yliopisto-lehti taustoittaa.
Talvivaaran kaivos oli ympäristösääntelyn happotesti – miten järjestelmää voisi parantaa? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Sotkamon luonnon tila antaa karun kuvan ympäristönsuojelusta ja kaivostoiminnan valvonnasta Suomessa.