Facebook post by University of Helsinki

Keinot luontokadon hillitsemiseen ovat tiedossa: luonnon monimuotoisuus tulee huomioida kaikessa luonnonvarojen ja alueiden käytössä. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi rakentamisessa, metsätaloudessa ja ruoantuotannossa?
Joka yhdeksäs laji on Suomessa uhanalainen – mutta keinot luontokadon hillitsemiseen ovat tiedossa | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Tarvitsemme tutkimustietoa, joka karttuu pitkien aikasarjojen kautta, sekä ripeitä muutoksia esimerkiksi metsätaloudessa, rakentamisessa ja kulutuskäyttäytymisessä, kirjoittaa Luonnontieteellisen keskusmuseon eläintieteen yksikön johtaja Pasi Sihvonen.