Facebook post by University of Helsinki

Te­ke­mäl­lä op­pii te­hok­kaim­min, joten Jaanika Blomsterin ympäristötieteiden kursseilla yleensä myös opiskelijat opettavat. Esimerkiksi perehdytykset ja introkurssit, jotka esittelevät tieteenalan perusasioita, hoituvat vanhempien opiskelijoiden vetäminä. Ver­tai­so­pe­tus tuot­taa hy­viä op­pi­mis­tu­lok­sia ja opiskelijat pääsevät hyödyntämään omaa asiantuntemustaan. Opiskelijat haluavat kehittää opetusta ja yhteisöllisyyttä. Voit hakea ympäristötieteiden kandiohjelmaan sekä moniin muihin kandi- ja maisteriohjelmiimme korkeakoulujen yhteishaussa 1.4.2020 klo 15:00 asti.
Tekemällä oppii tehokkaimmin, uskoo palkittu opettaja Jaanika Blomster | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Ympäristötieteiden kenttäkurssit osoittavat opettajalleen joka vuosi, miten oppimisesta ja opettamisesta innostutaan.