Facebook post by University of Helsinki

Nykyiset poromäärät ovat monissa tapauksissa talvilaidunten kantokykyyn nähden suuret, kertoo tuore väitöstutkimus. Toimenpiteitä kannattaa kuitenkin tehdä asteittain, eikä mahdollisimman nopeasti.
Poronhoito on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta biotaloudesta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Talvilaidunten kantokyky on toisaalta monissa paliskunnissa heikentynyt porojen määrän ja maankäytön seurauksena.