Facebook post by University of Helsinki

"Lärarutbildningen måste skaka om studentens föreställningar och stödja utvecklingen av en stark läraridentitet", säger Erika Löfström, professor i pedagogik. Löfström är en av 16 nya professorer som presenterar sina forskningsrön vid professorsinstallationen den 30 maj.