Facebook post by University of Helsinki

Människan och hunden delar inte bara livsmiljö med varandra. Även våra arvsmassor är rätt lika och vi drabbas ofta av samma sjukdomar. Kunskapen om hundars gener kommer därför både hundars och människors hälsa till nytta. Professor Hannes Lohi presenterar hundarnas biobank i Tankehörnan tisdag 30.1 klockan 17.
Biobanken har fått prover från över 65 000 finländska hundar – genforskningen hjälper både hundar och människor | Helsingfors universitet helsinki.fi

Forskningen om hundars gener har redan hjälpt läkare att diagnosticera ovanliga sjukdomar hos människor. Forskningsgruppens nästa steg är att börja utreda orsakerna till hundars beteendestörningar.